Om demens

Hvad er demens?

Demens er en fælles betegnelse for en række kroniske, og ofte fremadskridende sygdomme, som svækker hjernens funktion over tid og fører til tab af mentale færdigheder som f.eks. hukommelse, at aflæse og forstå omgivelser, andre mennesker, eller evnen til at omsætte en tanke til nyttig handling.

Der findes over 200 forskellige demenssygdomme, hvoraf den hyppigst forekommende demenssygdom er Alzheimers sygdom. Den udgør tre ud af fire tilfælde af demens hos personer over 65 år. Alzheimers er, som Lewy body demens og frontotemporal (frontallap) demens, alle sygdomme, der gradvist nedbryder hjernen og dens funktioner. Vaskulær demens forekommer i 17% af tilfældene. Den opstår som følge af ændringer i hjernens blodtilførsel, f.eks. ved forsnævring af et blodkar, blodprop i hjernen eller som følge af en hjerneblødning. Parkinson og Huntingtons sygdom kan være ledsaget af kognitive funktionsforstyrrelser og føre til demens.

Demens betragtes i folkemunde som ’’de pårørendes sygdom’’, fordi de nære relationer ofte belastes markant af både praktiske, sociale og psykologiske udfordringer, som kan have store konsekvenser for de pårørendes helbred og livskvalitet. Man vurderer, at 73% af nære pårørende til et menneske med demens selv udvikler dårligt helbred med kronisk eller psykisk sygdom. (1)

Hvad er de tidlige tegn på demens?

Kan du genkende oplevelsen af disse symptomer? Flere af dem kan også være et tegn på lavt stofskifte, vitaminmangel, overforbrug af alkohol, stress eller depression. Derfor er det vigtigt at blive udredt, hvis du oplever flere af ovenstående tegn. Det kan du gøre ved at tage kontakt til din egen læge som vha. samtale og en blodprøve kan afklare, hvad der ligger til grund for dine symptomer.

De 8 advarselssignaler kan være:

Svækket hukommelse

Nedsat dømmekraft og evne til at planlægge, f.eks. at man oftere glemmer ting og ikke kommer i tanke om
dem senere

Besvær med at udføre ellers velkendte opgaver

Sproglige udfordringer, f.eks. at finde de rette ord og svare relevant

Ændringer i måden at tænke på; Der kan være problemer med at
tænke abstrakt

Tilbøjelig til at forlægge ting uvante steder

Personlighedsforstyrrelser som forandringer i humør og adfærd, eller mangel på initiativ

Påvirkning af følelseslivet, f.eks. øget irritabilitet, apati og manglende hensyn

Kan du genkende oplevelsen af disse symptomer? Flere af dem kan også være et tegn på lavt stofskifte, vitaminmangel, overforbrug af alkohol, stress eller depression. Derfor er det vigtigt at blive udredt, hvis du oplever flere af ovenstående tegn. Det kan du gøre ved at tage kontakt til din egen læge som vha. samtale og en blodprøve kan afklare, hvad der ligger til grund for dine symptomer.

Hvor udbredt er demens?

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at ca. 87.000 personer over 65 år i Danmark har demens.

I Thisted Kommune anslås der at være ca. 800 personer med demens, heraf er 250 registreret med demens. I takt med at thyboerne lever længere, estimeres en stigning i antallet af thyboere med demens til at være 1.400 i 2034.

Hvem kan få demens?

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen og det er registreret at 11% af ældre over 85 år i Danmark, har en demenssygdom. (2) Demens indtræder oftest efter 65 års-alderen, men nogle demenssygdomme kan forekomme allerede i 40-50-års alderen. Kvinder udgør mere end to tredjedele af personer over 65 år med demens.

Hvordan nedsættes risikoen for at udvikle demens?

Normalt blodtryk

Bevar et normalt blodtryk

Fysisk aktiv

Vær regelmæssigt fysisk aktiv

Hold vægten

Hold vægten stabil – særligt midtvejs i livet

God livsstil

Hold en god livsstil og undgå kroniske livstilssygdomme

Røgfri

Hold dig røgfri

Undgå alkohol

Undgå længerevarende overforbrug af alkohol

Netværk

Plej dit netværk og forebyg social isolation

God uddannelse

Prioritér en god skolegang og uddannelse

Brug hjelmen

Brug hjelm – undgå traumatisk skade på hjernen

Mental sundhed

Værn om din mentale sundhed

Udvikles flere kroniske sygdomme, såkaldt multisygdom, er der 63% større risiko for udvikling af demens i alderdommen sammenlignet med mennesker med 0-1 kroniske sygdomme (4).

Lee et. Al. (2022), Variation in Population Attributable Fraction of Dementia Associated with Potentially Modifiable Risk Factors by Race and Ethnicity in the US, JAMA Netw Open, 1;5(7): e22196772.

Kan demens forebygges?

Da den medicinske behandling fortsat er symptomatisk, er den mest effektive måde at mindske forekomsten af demens gennem forebyggelse. Derfor anbefales det at holde hjernen aktiv mentalt og socialt, at være regelmæssigt fysisk aktiv, at reducere alkoholindtag og tobak samtidig med en sund og varieret kost. (5)

Jeg har mistanke om demens hos mig selv eller en pårørende. Hvad gør jeg?

Tidlig udredning er afgørende for rettidig vejledning, behandling og støtte uanset om udredningen fører til en demensdiagnose eller anden sygdom.

Din alment praktiserede læge kan udføre den basale udredning for at kortlægge din/jeres mistanke om mulig demens. Ønsker du/I råd og vejledning i forbindelse med et muligt udredningsforløb, kan I til enhver tid uforpligtende kontakte en demenskoordinator.  

Telefon: 99 17 38 60

Gitte Sand Dahlgaard

Gitte S. Dahlgaard

Demenskoordinator

Tlf. 99 17 38 60
(tast 4 og herefter 1)
Mail: gsd@thisted.dk

Pia Søe Larsen

Pia Søe Larsen

Demenskoordinator

Tlf. 99 17 38 60
(tast 4 og herefter 2)
Mail: psl@thisted.dk

Birgit Høj Jensen

Gitte Høj

Demenskoordinator

Tlf. 99 17 38 60
(tast 4 og herefter 3)

Lene Dybdahl Kudsk

Lene Kudsk

Forebyggende sygeplejerske

Tlf. 99 17 19 63
Mail: ldk@thisted.dk

Læs mere om demens her

Læs mere om lovgivningen og demens her www.videnscenterfordemens.dk